Oszacowanie czynszu wolnorynkowego dla kilkunastu lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej ponad 1.700 m2 zlokalizowanych w kamienicy położonej w Poznaniu