wycena nieruchomości gruntowej niezabudowanej, zlokalizowanej w Poznaniu, dla potrzeb aktualizacji opłaty w tytułu użytkowanie wieczystego oraz wartości nakładów poczynionych przez użytkowania wieczystego na budowę infrastruktury technicznej