Wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa dla potrzeb wniesienia składników majątku aportem do spółki zlokalizowanej w woj. dolnośląskim
(zlecenie realizowane we współpracy z Adamiczka Consulting)