Wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa dla potrzeb wniesienia składników majątku aportem do spółki zlokalizowanej w woj. dolnośląskim (zlecenie realizowane we współpracy z Adamiczka Consulting)