Wycena nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne, zlokalizowanej w gminie Swarzędz, w powiecie poznańskim dla potrzeb indywidualnego inwestora