Wycena nieruchomości gruntowej oraz określenie wartości służebności drogi koniecznej, zlokalizowanej w woj. dolnośląskim
(zlecenie realizowane we współpracy z Adamiczka Consulting)